Spoločnosť Schvelm s.r.o. dodáva zariadenia a poskytuje výkony, ktoré sú v súlade so súčasnou platnou legislatívou, vyškoleným odborným personálom. Vzhľadom na zákaznícku orientáciu spoločnosti ponúkame nasledovné výkony:

1. Čerpacie stanice na výdaj pohonných hmôt
- dodávka, montáž a servis podzemnej technológie - skladovacie nádrže, potrubné rozvody, chráničky, elektrické rozvody,... )
- dodávka, montáž a servis nadzemnej technológie - výdajné stojany, monitorovacie zariadenia na únik PHM, hladinomerné zariadenia, staničné hustiče pneumatík, autovysávače, zariadenia servisných ostrovčekov
- dodávka, montáž a servis cenových transparentov - totémov, smeroviek,...
- dodávky uskladňovacej technológie typu COMPACT
- dodávka kompaktných nadzemných čerpacích staníc pre vnútroareálové používanie typu BENKALOR, RED DIESEL
- na požiadanie dodávka čerpacej stanice na kľúč
- vystrojenie starších stojanov zariadením na odsávanie benzínových pár v zmysle Vyhl. 704/2000 Z.z.


2. Čerpacie stanice na výdaj CNG
- špecifikácia, dodávka, montáž a servis kontajnerových plniacich staníc na skladovanie a výdaj stlačeného zemného plynu do motorových vozidiel
- dodávka, montáž a servis výdajných stojanov stlačeného zemného plynu
- dodávka, montáž a servis malých garážových plniacich kompresorov pre pohon motorových vozidiel


3. Zámočnícka výroba
- výroba a montáž oceľových konštrukcií
- výroba a montáž drobných oceľových objektov
- opravy a úpravy oceľových objektov


4. Ochrana životného prostredia
- tesnostné skúšky v rozsahu LT AB2
- meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom ( UTT )
- meranie účinnosti odsávania benzínových pár zo stojanov na výdaj motorových palív v zmysle Vyhl. 704/2000 Z.z.


5. Alternatívne zdroje energie
- dodávka, montáž a servis solárnych systémov na ohrev TUV a prikurovanie
- návrh, výpočet, realizácia


6. Predaj
- komponenty potrubnej techniky - šróbenia, rýchlospojky, vlnovce, kompenzátory,...
- zariadenia olejového hospodárstva autoservisov